Harang

Készítsünk három vékony kettes sodratot. Két csuhélevelet felül kössünk össze! Ha nincs segítségünk, aki fogná a sodrat végét, akkor szögre rögzítsük, és a két szálat jobb és bal kezünkbe véve kicsit sodorjuk meg mutató- és hüvelykujjunk között, majd jobb kezünkből vegyük át a balba, balból pedig jobb kezünkbe a szálat úgy, hogy egymást keresztezzék!
Ezt a műveletet ismételjük mindaddig, amíg a csuhélevél végéig nem értünk. Most a sodrat végét is kössük meg egy rafiával, hogy ne bomoljon ki!
A három sodratot félbehajtva egymáshoz erősítjük. A fej készítésekor leírt módon egy kis csuhégolyót készítünk, és ezt alulról a fonatok közé fűzzük egy hosszú rafiaszállal, varrótű segítségével. Díszítésnek egy csuhémasnit köthetünk a stilizált harangocska tetejére.

Természetesen nemcsak kettes sodratból készülhet a harang, hanem hármas, négyes, ötös, hatos stb. fonatokból is, ki melyiknek a menetét ismeri jobban. És variálhatjuk úgy is, hogy több kis golyót fűzünk bele harangnyelvnek oly módon, hogy a szál hossza más és más legyen.

További figurákhoz lapozz!